Nagłówek LiRehabilitacja
Nagłówek LiNewsletter

Zarząd spółki z o.o. Akademos, jako podmiot odpowiedzialny za fitness klub Akademos informuje, że z dniem 31.08.2020 r. wygasła umowa najmu pomieszczeń, w których dotychczas usługi rehabilitacji świadczyła firma Benedico-Medico.
 
W związku z powyższym, Zarząd spółki z o.o. Akademos stanowczo odcina się od działań podejmowanych przez firmę Benedico-Medico i jej właściciela, a także informuje, że wiązanie Zarządu sp. z o.o. Akademos z firmą Benedico-Medico jest niewłaściwe oraz że za wszelkie szkody wynikłe w czasie prowadzenia działalności przez firmę Benedico-Medico w bezumownie przetrzymywanych obiektach Zarząd sp. z o.o. Akademos nie ponosi odpowiedzialności.
  
Zarząd sp. z o.o. Akademos podejmuje i będzie podejmował wszelkie prawem dozwolone kroki, w celu jak najszybszego odzyskania należnych Spółce pomieszczeń.
 
Prezes Zarządu sp. z o.o. Akademos,
Tadeusz Szczepański.


Proszę powiedzieć "jadę do Akademosa".&nbs
FB Link Znajdź Akademos na mapie Mapa GoogleMapa Zumi
Cien